POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

W wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), wprowadza się w OMNIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Politykę prywatności i cookies. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Klientów OMNIRES sp. z o.o., ani Użytkowników strony www.omnires.com.

 1. § 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
 2.  

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: OMNIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kleszczowej 18, 02-485 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000088578 oraz pod numerem NIP: 5222626866 zwana dalej Administratorem.

 1. § 2. Zasady przetwarzania danych:
 2.  

Administrator przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez Administratora zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
 2. Ograniczenie celu;
 3. Minimalizacja danych;
 4. Prawidłowość;
 5. Ograniczenie przechowywania;
 6. Integralność i poufność.
 1. § 3. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 2.  
 1. Użytkownik, którego dane dotyczą, wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Użytkownika, którego dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania strony www.omnires.com, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze Użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies. Pliki cookies mogą być zamieszczane przez Administratora, jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Wskazane jest zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

 1. § 4. Jakie dane są zbierane przez Administratora?
 2.  
 1. Dane zbierane podczas rejestracji na stronie oraz podczas korzystania z formularzy kontaktowych czy reklamacyjnych: imię i nazwisko lub firma, miejscowość, numer telefonu i adres email (oraz pełen adres przy rejestracji w panelu dla profesjonalistów oraz przy zgłaszaniu reklamacji). Wszelkie dane zostaną udostępnione po uprzednim wyrażeniu zgody Użytkownika na ich przetwarzanie przez Administratora. 
 2. Dane zbierane automatycznie: automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt Użytkowników, w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji znajduje się w części poświęconej plikom cookies.
 1. § 5. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?
 2.  

Dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem ze strony Administratora będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Obsługi zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego
 2. Obsługi procesu sprzedażowego;
 3. Obsługi zgłoszenia reklamacyjnego;
 4. Prowadzenia działań marketingowych;
 5. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 6. Archiwizacji;
 7. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na promowaniu usług Administratora, zarządzaniu usługami, planowaniu spotkań i wydarzeń oraz poprawy jakości usług.
 1. § 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 2.  
 1. Udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. ust. 1 lit. b RODO) ;
 3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. § 7. Kto będzie odbiorcą danych i gdzie będą one przekazywane?
 2.  

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika każdorazowo z zakresu usług, z jakich korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych osobowych może wynikać również ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa.

W ograniczonym zakresie w przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział Partnerzy Administratora, dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług informatycznych i hostingu, księgowych i rachunkowych, prawnych, kurierskich, doradczych, marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. § 8. Przez jaki okres dane będą przetwarzane?
 2.  

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. Okres, na jaki została udzielona zgoda.
 1. § 9. Prawa Użytkownika

 

 1. Żądania dostępu Użytkownika do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
 6. Przeniesienia danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 1. § 10. Jakie będą konsekwencje niepodania danych?
 2.  

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności strony www.omnires.com może nie działać prawidłowo. 

 1. § 11. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?
 2.  

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Administratora podany w punkcie 1 tej Polityki z dopiskiem "Dane osobowe" lub poprzez kontakt mailowy na adres e-mail Administratora: [email protected] .

 1. § 12. Wykorzystywanie cookies:
 2.  

Strona www.omnires.com wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania ze strony. Pliki cookies zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom Administrator może uzyskać informacje o tym, jak często Użytkownik odwiedza stronę i które jej elementy są najbardziej interesujące dla Użytkownika. Uzyskane dane Administrator wykorzystuje dla lepszego dostosowania strony do potrzeb Użytkowników, ułatwienia funkcjonowania strony oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony www: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;
 2. Nazwa cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła;
 3. Termin ważności: ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (cookies sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (trwałe cookies);
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, które strona www używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookies przechowywane są podstawowe informacje potrzebne do poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Użytkownicy strony mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji stronie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez stronę Administratora. W powyższej sytuacji należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na urządzeniach (komputer, laptop, telefon). Aby to zrobić należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na stronie będzie o to pytać. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookies. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze (patrz linki poniżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub  (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Administrator stosuje następujące pliki cookies na stronach:

Nazwa pliku cookie

Trwałość

Opis pliku cookie

__utma

2 lata od zestawu / aktualizacji

Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki javascript i nie istnieją istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

__utmb

30 minut od zestawu / aktualizacji

Służy do określania nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki javascript i nie istnieją istniejące pliki cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

__utmc

sesja

Nie używane w ga.js. Ustaw dla współdziałania z urchin.js. Historycznie ten plik cookie działał w połączeniu z __utmbplikiem cookie w celu ustalenia, czy Użytkownik był w nowej sesji / wizycie.

__utmt

sesja

Służy do zmniejszania szybkości żądania.

__utmz

10 minut

Przechowuje źródło wizyt lub kampanię wyjaśniającą, w jaki sposób użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest uruchamiana i jest aktualizowana za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

_ga

6 miesięcy
od zestawu / aktualizacji

Używane do rozróżniania Użytkowników.

_gat

1 minuta

Służy do zmniejszania szybkości żądania. Jeśli Google Analytics zostanie wdrożony za pomocą Menedżera tagów Google, ten plik cookie zostanie nazwany _dc_gtm_<property-id>.

_gid

24 godziny

Używane do rozróżniania Użytkowników.

counter[*]

24 godziny

Licznik odwiedzin.

page_*

sesja

Na potrzeby paginacji.

cookiesPolicyDismissed

30 lat

Informacja o polityce cookie.

sid

sesja

Identyfikator sesji.

 1. § 13.W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe?
 2.  

Bazy danych Administratora zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. § 14. Zmiany polityki prywatności
 2.  

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie. Po dokonaniu zmiany, Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.