POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

W wykonaniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), wprowadza się w OMNIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Politykę prywatności i cookies. Niniejsza Polityka ma charakter informacyjny. Nie stanowi ona źródła praw i obowiązków dla Klientów OMNIRES sp. z o.o., ani Użytkowników strony www.omnires.com.

 1. § 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?
 2.  

Administratorem Twoich danych osobowych jest: OMNIRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kleszczowej 18, 02-485 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000088578 oraz pod numerem NIP: 5222626866 zwana dalej Administratorem.

 1. § 2. Zasady przetwarzania danych:
 2.  

Administrator przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów,  ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Administrator zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

 1. § 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 2.  
 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
 2. Ograniczenie celu;
 3. Minimalizacja danych;
 4. Prawidłowość;
 5. Ograniczenie przechowywania;
 6. Integralność i poufność.
 1. § 4. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 2.  
 1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
  której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy
  lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookies. Pliki cookies mogą być zamieszczane przez Administratora, jak i podmioty trzecie, z którymi Administrator współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

 1. § 5. Jakie dane o Tobie zbieramy?
 2.  
 1. Dane zbierane podczas rejestracji na stronie oraz podczas korzystania z formularzy kontaktowych czy reklamacyjnych: imię i nazwisko lub firma, miejscowość, numer telefonu i adres email (oraz pełen adres przy rejestracji w panelu dla profesjonalistów oraz przy zgłaszaniu reklamacji). Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora.
 2. Dane zbierane automatycznie: Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.
 1. § 6. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane?
 2.  

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu Administratora będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Obsługi zapytania wysłanego za pomocą formularza kontaktowego
 2. Obsługi procesu sprzedażowego;
 3. Obsługi zgłoszenia reklamacyjnego;
 4. Prowadzenia działań marketingowych;
 5. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 6. Archiwizacji;
 7. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających
  na promowaniu usług Administratora, zarządzaniu usługami, planowaniu spotkań
  i wydarzeń oraz poprawy jakości usług.
 1. § 7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:
 2.  
 1. Udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. ust. 1 lit. b RODO) ;
 3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. § 8. Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane?
 2.  

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika każdorazowo z zakresu usług, z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych osobowych może wynikać również ze zgody Klienta lub przepisów prawa.

W ograniczonym zakresie w przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział Partnerzy Administratora, dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług informatycznych i hostingu, księgowych i rachunkowych, prawnych, kurierskich, doradczych, marketingowych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. § 9. Przez jaki okres dane będą przetwarzane?
 2.  

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. Okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 3. Okres, na jaki została udzielona zgoda.
 1. § 10. Jakie masz prawa?
 2.  

Posiadasz prawo do:

 1. Żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. Przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. § 11. Jakie będą konsekwencje niepodania danych?
 2.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo. 

 1. § 12. W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?
 2.  

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora podany w punkcie 1 tej Polityki z dopiskiem "Dane osobowe" lub poprzez kontakt mailowy na adres e-mail Administratora: [email protected].

 1. § 13. Wykorzystywanie „cookies”:
 2.  

Nasz serwis wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go do Twoich potrzeb, ułatwienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony www: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła;
 3. Termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, które strona www używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje potrzebne do poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, telefon). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie Cię o to pytać. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki poniżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub  (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Stosujemy następujące pliki cookies na naszych stronach:

Nazwa pliku Cookie

Trwałość

Opis pliku cookie

__utma

2 lata od zestawu / aktualizacji

Służy do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki javascript i nie istnieją istniejące pliki cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

__utmb

30 minut od zestawu / aktualizacji

Służy do określania nowych sesji / wizyt. Plik cookie jest tworzony po uruchomieniu biblioteki javascript i nie istnieją istniejące pliki cookie __utmb. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics.

__utmc

sesja

Nie używane w ga.js. Ustaw dla współdziałania z urchin.js. Historycznie ten plik cookie działał w połączeniu
z __utmbplikiem cookie w celu ustalenia, czy użytkownik był
w nowej sesji / wizycie.

__utmt

sesja

Służy do zmniejszania szybkości żądania.

__utmz

10 minut

Przechowuje źródło wizyt lub kampanię wyjaśniającą, w jaki sposób użytkownik dotarł do Twojej witryny. Plik cookie jest tworzony, gdy biblioteka javascript jest uruchamiana i jest aktualizowana za każdym razem, gdy dane są przesyłane
do Google Analytics.

_ga

6 miesięcy
od zestawu / aktualizacji

Używane do rozróżniania użytkowników.

_gat

1 minuta

Służy do zmniejszania szybkości żądania. Jeśli Google Analytics zostanie wdrożony za pomocą Menedżera tagów Google, ten plik cookie zostanie nazwany
_dc_gtm_<property-id>.

_gid

24 godziny

Używane do rozróżniania użytkowników.

counter[*]

24 godziny

Licznik odwiedzin.

page_*

sesja

Na potrzeby paginacji.

cookiesPolicyDismissed

30 lat

Informacja o polityce cookie.

sid

sesja

Identyfikator sesji.

 1. § 14.W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
 2.  

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. § 15. Zmiany naszej polityki prywatności
 2.  

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany, Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.09.2019 roku.